Maciej Kupaj oficjalnie objął funkcję prezydenta Legnicy podczas sesji Rady Miejskiej

7 maja, w trakcie obrad Rady Miejskiej Legnicy, Maciej Kupaj został uroczyście zaprzysiężony na stanowisko prezydenta miasta. Złożenie przysięgi było również obowiązkiem nowo wybranych członków rady miejskiej.

Podczas swojego inauguracyjnego wystąpienia, Maciej Kupaj podkreślił, że reprezentuje wszystkich mieszkańców Legnicy, niezależnie od tego, czy oddali na niego swój głos. Wyraził swoje ambitne aspiracje dla miasta, mówiąc o Legnicy jako miejscu bezpiecznym, zielonym i czystym. Potwierdził, że plany te nie są jednoosobowym projektem, ale dotyczą całego miasta. Oznajmił, że rozpoczyna proces zmian w Legnicy, której serca wszystkich mieszkańców biją. Przyznał, że przed nim i jego ekipą wiele wyzwań i zadań do wykonania i deklarował gotowość do podjęcia ich.

W toku tej samej sesji, 21 radnych złożyło swoje przysięgi. Wśród nich radni wybrali na przewodniczącą rady Karolinę Jaczewską-Szymkowiak (KO), dla której głosowało 14 osób. Jej kontrkandydatka, Joanna Śliwińska-Łokaj (PiS) zdobyła 7 głosów.

Nowa przewodnicząca rady podkreślała, że przed nami kolejne lata pełne wyzwań. Zapewniła o gotowości do współpracy i podejmowania decyzji zgodnie ze swoim sumieniem, zawsze w najlepszym interesie mieszkańców Legnicy.