Modernizacja ulicy Iwaszkiewicza w Legnicy przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane pokonało konkurencję w przetargu na modernizację ul. Iwaszkiewicza w Legnicy, składając najkorzystniejszą ofertę wynoszącą 805 tys. 553 zł. Zakres prac objętych projektem remontowym obejmuje odcinek ulicy rozciągający się od ronda Bitwy pod Monte Casino aż do ul. Wańkowicza.

Planowane prace, których termin zakończenia ustalony został na 30 sierpnia bieżącego roku, zakładają kompleksowe odnowienie nawierzchni jezdni oraz zatok autobusowych znajdujących się wzdłuż omawianego odcinka. Dodatkowo, projekt przewiduje regulację wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych, co ma na celu poprawę efektywności systemu odprowadzania wody i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi.