Interpelacja radnego Rafała Rajczakowskiego dotycząca powołania Aleksandry Krzeszewskiej na stanowisko pierwszego zastępcy prezydenta Legnicy

Rafał Rajczakowski, pełniący funkcję radnego, wystosował interpelację wyrażającą niepokój w związku z decyzją o nominacji Aleksandry Krzeszewskiej na stanowisko pierwszego zastępcy prezydenta miasta Legnica. Interpelacja ma na celu uzyskanie szczegółowych wyjaśnień odnośnie tej decyzji.

W dokumencie, który Rajczakowski skierował do odpowiednich osób, wyraża on zaniepokojenie faktem, że osoba niewystarczająco doświadczona zawodowo przyjęła na siebie tak duże obowiązki. Zdaniem radnego, może to mieć negatywny wpływ na efektywność pracy Urzędu Miasta.

W treści interpelacji znalazło się również stwierdzenie, że miasto Legnica nie ma możliwości czekania pięć lat, aby nowo mianowany zastępca prezydenta zdobył niezbędne doświadczenie w zarządzaniu. Zgodnie z tym dokumentem, miasto natychmiast potrzebuje sprawnych menedżerów, którzy będą w stanie szybko i efektywnie reagować na wszelkie sytuacje.