Decyzje Rady Miejskiej Legnicy dotyczące budżetu

Na specjalnym zgromadzeniu Rady Miejskiej Legnicy, które zostało zwołane na wniosek prezydenta Macieja Kupaja, podjęto kluczowe decyzje budżetowe. Część z nich obejmowała kwestie związane z edukacją i opieką nad zielenią.

Wśród uchwalonych decyzji znalazły się m.in. fundusze przeznaczone na otwarcie dodatkowego oddziału dla pierwszoklasistów w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy od następnego roku. Rada postanowiła także przeznaczyć pieniądze na konserwację i prace techniczne w parku kiszonkowym przy I Liceum Ogólnokształcącym w tym samym mieście.

Poza tym, prezydent zaproponował przekierowanie ponad 8,5 miliona złotych na zarządzanie i usuwanie odpadów komunalnych. Dodatkowo, prawie 1,2 miliona złotych miało zostać przeznaczone na bieżące naprawy dróg, czystość miasta, usuwanie drzew oraz utrzymanie zieleni na poboczu drogi. Po krótkiej dyskusji, radni jednomyślnie przyjęli proponowane zmiany budżetowe na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na tym specjalnym posiedzeniu Rady, podjęto także decyzję o wyborze przedstawiciela miasta Legnica w Związku Miast Polskich. Dotychczasowym reprezentantem był były prezydent miasta, Tadeusz Krzakowski.