Polskie Linie Kolejowe planują otworzyć nowy przystanek w Legnicy

Rada Miejska Legnicy otrzymała wniosek od PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczący utworzenia nowego przystanku kolejowego na terenie miasta. Zamierzają oni ulokować tę nową stację na osiedlu Zosinek. Powstało jednak pewne nieporozumienie dotyczące propozycji nazwy dla przystanku.

Planowany przystanek ma stanowić element rewitalizowanej trasy kolejowej, która łączy Legnicę z Złotoryją i Jerzmanicami Zdrój. Lokalizacja stacji ma być na skrzyżowaniu linii kolejowej numer 284 i ulicy Chojnowskiej.

Projekt uchwały, który pochwala inicjatywę PKP PLK, jest już gotowy do przyjęcia przez władze miasta. Jednak, nazwa nowo powstałej stacji nadal pozostaje sprawą otwartą.

PKP PLK zaproponowało, by nowy przystanek nosił nazwę „Legnica Zachodnia”. Tymczasem, propozycja ze strony magistratu legnickiego to „Legnica Zosinek”.

Zasugerowano w uzasadnieniu projektu uchwały, że nazwa „Legnica Zosinek” dla nowego przystanku, która została zaproponowana przez mieszkańców, lepiej odzwierciedla lokalizację stacji. Ostateczny wybór nazwy pozostawiony zostanie jednak w gestii PKP PLK.