Przyjęcie prezydenckiego projektu uchwały o podwyższeniu opłat za wywóz odpadów przez Radę Miasta

Podczas ostatniego spotkania Rady Miasta, radni zdecydowali się większością głosów na przyjęcie projektu uchwały, zaproponowanego przez prezydenta miasta. Projekt ten przewidywał wzrost opłat za usługi związane z odbiorem odpadów. Dyskusja nad tym projektem była żywiołowa i pełna emocji, ale ostatecznie decyzja zapadła na korzyść nowych stawek.

Zgodnie z postanowieniami nowo przyjętej uchwały, mieszkańcy będą musieli płacić 34,92 zł za usługi śmieciarskie, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do obecnych stawek. Zmiana ta wejdzie w życie od 1 lipca bieżącego roku.

Podobnie jak mieszkańcy, przedsiębiorcy także doświadczą wzrostu opłat za odbiór odpadów. Według nowych przepisów będą oni zobowiązani do zapłaty 180,57 zł. Ta zmiana również będzie miała miejsce od 1 lipca.

Podczas głosowania nad uchwałą radni Koalicji Obywatelskiej wyrazili swoje poparcie dla projektu. Jednak nie wszystkim radnym podobała się ta decyzja. W głosowaniu przeciwko nowym stawkom opowiedzieli się radni reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, w tym Piotr Żabicki.