Ministerstwo Finansów wsparło remont ulicy Piastowskiej w Legnicy kwotą 2 milionów złotych

Legnica może pochwalić się uzyskaniem niemal 2 milionów złotych na renowację ul. Piastowskiej. Fundusze te zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów, co stanowi kolejny przejaw zdolności legnickiego samorządu do pozyskiwania środków na modernizację drogi krajowej numer 94, której trasa prowadzi przez miasto.

Istotne jest, że na realizację tego projektu w budżecie miejskim zarezerwowano również środki własne, również rzędu 2 milionów złotych. Tak więc, na przeprowadzenie prac remontowych na ul. Piastowskiej – od skrzyżowania z ul. Chojnowską aż do miejsc, gdzie zakończyła się modernizacja ul. Pocztowej i fragmentu Piastowskiej – przeznaczono łącznie 4 miliony złotych. Nasz wniosek o dofinansowanie tej inwestycji złożyliśmy w ubiegłym roku i należeliśmy do grona pięciu samorządów na Dolnym Śląsku, które otrzymały takie wsparcie.

Z dumą przyjmujemy tę wiadomość o dofinansowaniu – komentuje prezydent miasta Tadeusz Krzakowski. – To potwierdzenie profesjonalizmu naszej kadry, która odpowiedzialna była za przygotowanie wniosku.

Warto przypomnieć, że finalizacja wcześniejszej przebudowy ul. Pocztowej pochłonęła ponad 22,5 miliona złotych. Jednak niemal 5 milionów złotych na ten cel udało się pozyskać z programu „Polski Ład”.