Legnicka debata wyborcza: Poznajmy kandydatów na prezydenta miasta

W Legnicy odbyła się debata wyborcza, w której czterej kandydaci na prezydenta miasta mieli okazję przedstawić swoje stanowiska i plany. Spotkanie miało miejsce w instytucji edukacyjnej Collegium Witelona, a rolę moderatora pełnił dr Andrzej Szczepański, specjalista od nauk humanistycznych związanych z polityką i wykładowca tejże uczelni. Debatę podzielono na dwa segmenty: panel pytań skierowanych do kandydatów i czas przeznaczony na ich autoprezentację. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, nie przewidywano możliwości zadawania pytań przez obecnych widzów ani samych kandydatów.

We wzajemnej wymianie myśli udział wzięli wszyscy kandydujący na prezydenta Legnicy. Byli to Bartłomiej Rodak z KWW Legnica Od Nowa, Tadeusz Krzakowski reprezentujący KWW Tadeusza Krzakowskiego, Maciej Kupaj z KO oraz Joanna Śliwińska-Łokaj z PiS. Pytania do kandydatów formułowali studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona biorący udział w Koło Naukowym Secure Diversitas oraz Elżbieta Wojnicka – słuchaczka Uniwersytetu III Wieku.

Pierwszy temat, jaki poruszono w trakcie debaty dotyczył gospodarki. Joanna Śliwińska-Łokaj wyraziła swoje obawy dotyczące skutków transformacji lat 90., które jak stwierdziła, mocno odcisnęły piętno na małych przedsiębiorstwach. Jako rozwiązanie proponowała stworzenie warunków sprzyjających rozwoju firm. Tadeusz Krzakowski podkreślił natomiast znaczący rozwój Legnicy w ostatnich latach. Bartłomiej Rodak zwrócił uwagę na trudności stwarzane przez obecną władzę dla mieszkańców, wskazując na obligatoryjne opłaty za prowadzenie ogródków letnich jako przykład takiego działania. Maciej Kupaj postawił na rozwój turystyki i edukacji jako główne cele swojej ewentualnej prezydentury.