Nauczyciele lokalnych szkół i placówek w 2023 roku przekroczyli oczekiwane wynagrodzenia

W 2023 roku, pracownicy sektora edukacyjnego zatrudnieni w szkołach i instytucjach miejskich, obejmujący początkujących, mianowanych i dyplomowanych nauczycieli, nie tylko spełnili, ale nawet przekroczyli normy średniego wynagrodzenia ustalone przez ustawę Karta Nauczyciela. Łącznie, zarobili prawie dodatkowe 12 milionów złotych ponad kwotę zapisaną w ustawie.

Średnie zarobki na pełen etat dla nauczycieli w naszym mieście wtedy wyniosły: dla dyplomowanych nauczycieli 8.157,13 zł, dla mianowanych 6.192,63 zł, a dla początkujących 5.304,77 zł. Należy zaznaczyć, że od wielu lat to właśnie pensje pracowników edukacji są najważniejszym elementem wydatków na edukację, które w 2023 roku wyniosły ponad 180 milionów złotych.

Podczas tego roku szkolnego pracowało 1.833 osób na 1.783,07 etatów przeliczeniowych dla nauczycieli, w tym 305 etatów traktowanych jako nadgodziny. Większość z tych nauczycieli miała najwyższy stopień awansu zawodowego – byli to nauczyciele dyplomowani.

Od stycznia 2024 roku planowane jest zwiększenie pensji dla nauczycieli. Średnie wynagrodzenie dla nauczyciela początkującego wzrośnie o 33 procent, a dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30 procent. W skali całego roku w Legnicy zaplanowano zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli o ponad 44 miliony złotych. Obecnie procedowane jest rozporządzenie płacowe, które określi minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.