Legnicka Rada Miejska zatwierdza finansowanie remontów historycznych budowli

Podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek, legnicka Rada Miejska podjęła decyzje dotyczące finansowania prac konserwacyjnych na dwóch znaczących dla miasta obiektach. W ramach tych decyzji, środki zostaną przekazane na prace renowacyjne w kościele św. Jana Chrzciciela oraz w domu przedpogrzebowym znajdującym się na terenie Cmentarza Żydowskiego.

Środki te pochodzą z funduszy zgromadzonych przez Wydział Rozwoju Miasta Legnicy w ubiegłym roku. Wydział ten z powodzeniem pozyskał finansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jednym z warunków otrzymania tych środków było wkładanie przez samorząd 2% wkładu własnego do każdego projektu.

W odpowiedzi na te wymogi, Rada Miejska postanowiła przegłosować dwie uchwały dotyczące przeznaczenia owych funduszy. Pierwsza z uchwał miała na celu przekazanie 3 499 509,35 zł Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Te pieniądze zostaną wykorzystane na konserwację i renowacje elementów kościoła, takich jak ściany, sklepienia i dekoracje sztukatorskie.

Druga uchwała dotyczyła przekazania 1 175 890,33 zł Gminie Żydowskiej. Te środki zostaną wykorzystane na prace remontowe w domu przedpogrzebowym z salą modlitewną na terenie Cmentarza Żydowskiego.