Podpisano porozumienie między Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych a KGHM

Violetta Aktanorowicz, pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy, złożyła podpis na umowie o kooperacji z KGHM. Współpraca ta stanowi element szerszego projektu noszącego nazwę „Kompetentni w branży”.

Szkoła legnicka stała się teraz częścią prestiżowego kręgu dziewięciu instytucji oświatowych stacjonujących na terenie Zagłębia Miedziowego, które znajdują się pod patronatem KGHM. Inauguracja tej współdziałania uchodzi za istotny przełom w kreowaniu relacji pomiędzy sektorem edukacyjnym a przemysłowym. Szczególnie sprofilowane działania zaprojektowane na rok 2023 i 2024 zdają się wysoce perspektywiczne.

Integralną część umowy stanowi realizacja programu „Miedź Maturę”. To nowatorska propozycja skierowana do uczniów klas maturalnych, której celem jest dostosowanie procesu przygotowań do egzaminu do specyfiki branży miedziowej. Dzięki temu programowi maturzyści zdobędą istotne kompetencje, które będą dla nich nieocenionym atutem w przyszłej karierze zawodowej.

Uwagę zasługuje również inna inicjatywa przewidziana w umowie – warsztaty z neuroróżnorodności. Ich idea polega na podniesieniu poziomu świadomości na temat neurologicznej różnorodności oraz na propagowaniu akceptacji i zrozumienia dla osób o odmiennych potrzebach.