Dotacja na integrację z obywatelami Ukrainy

Organizacje społeczne mają możliwość uzyskania dotacji z Funduszu Solidarności z Ukrainą. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie do 60 000 złotych. Z możliwości wsparcia mogą skorzystać wszystkie organizacje społeczne, które zajmują się najróżniejszymi działaniami związanymi z adaptacją oraz integracją obywateli Ukrainy z naszym lokalnym środowiskiem.

Pieniądze można otrzymać na m.in. działania w społecznościach lokalnych, działania mające na celu poznanie się i budowanie więzi, zadania pomagające w wymianie doświadczeń, działania integrujące, działania mające włączyć osoby narażone na nierówne traktowanie do środowiska, działania rozwiązujące konflikty, działania związane z edukację międzykulturową.

Budżet przedsięwzięcia wynosi 1,5 miliona złotych. Wnioski należy składać do maksymalnie 28 lutego 2023 roku. Zadania z konkursu powinny być zrealizowane w okresie od 1 maja 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Po zakwalifikowaniu się w pierwszym etapie, następuje drugi etap, którym będzie rozmowa online zrealizowana w przedziale 27 marca – 21 kwietnia 2023 roku. Finalne listy zwycięzców zostaną ogłoszone do 28 kwietnia 2023 roku. Więcej szczegółowych informacji można pozyskać w Fundacji Batorego.