Nowy rok akademicki w Collegium Witelona

Do legnickiej szkoły zawodowej zaczyna uczęszczać coraz więcej osób. Jak poinformowała wiceminister nauki i edukacji Marzena Machałek, po tej uczelni absolwenci radzą sobie bardzo dobrze na rynku pracy. 

Prof dr hab. Andrzej Panasiuk, rektor Collegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy dobrze ocenia efekty tegorocznej rekrutacji. Na studia przyjęto w tym roku 1 263 osoby, czyli o prawie 80 więcej niż w roku poprzednim. Jest wśród nich ponad 40 studentów z Ukrainy.

Podczas otwarcia roku akademickiego, dużo dobrych słów o legnickiej uczelni padło z ust wiceminister Marzeny Machałek. Jak powiedziała wiceminister, Collegium Witelona ma bardzo szeroką ofertę, szczególnie kierunków medycznych, które są potrzebne na terenie całego kraju. Uczelnia ma też nowoczesną bazę dydaktyczną, co daje szansę na efektywne kształcenie. Ministerstwo przekazało na jej rozwój ok. 5,5 mln zł, bo docenia, że podejmowane przygotowania są adekwatne do potrzeb rynku pracy. 

Farma fotowoltaiczna przy legnickim wysypisku śmieci, którą uczelnia budowała z myślą o praktykach dla swoich studentów, okazuje się nader przydatna w warunkach kryzysu energetycznego. Collegium Witelona rozbudowuje też instalacje fotowoltaiczne na swoich budynkach. Andrzej Panasiuk informuje, że uczelnia ma ponad 400 tys. zł zysku rocznie ze sprzedaży prądu.

Sprawdź jak otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę.

Ważne otwarcie

Ten rok akademicki, dla legnickiej uczelni, jest szczególnie ważny z kilku powodów. Otóż szkoła rozpoczyna pracę pod nowym szyldem, jako Collegium Witelona, i z nowym sztandarem, uroczyście przekazanym podczas immatrykulacji. Jednocześnie jest to 25. rok jej działalności.  

Collegium Witelona jest znane i cenione. W prestiżowym rankingu Perspektyw zajmuje siódme miejsce w kraju spośród wszystkich uczelni zawodowych, pierwsze na Dolnym Śląsku. Na uczelni powstał również Instytut Technologii i Innowacji. Unowocześniane jest także zaplecze, aby studenci mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań.