Sąd wymusza ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej długotrwałego pobytu męża Elżbiety Witek na OIOM-ie

Sąd zdecydował, że prokurator musi znów przeanalizować zażalenie na decyzję odmowną w kwestii wszczęcia postępowania. Sprawa dotyczy zarzutu niedopełnienia obowiązków oraz nadużycia uprawnień przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Kontrowersje wywołuje przede wszystkim fakt, że związane jest to z długotrwałym zasiedleniem Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej przez męża marszałek Sejmu – Elżbiety Witek, co spowodowało brak dostępnych miejsc dla innych pacjentów.

Zastrzeżenia budzi postawa Prokuratury Okręgowej w Legnicy, która zdawała się chcieć uniknąć głębszego zainteresowania tą sprawą, omijając analizę dokumentacji oraz przesłuchanie świadków. Decyzję o niewszczęciu postępowania podjęto 7 kwietnia 2023 roku, niecałe cztery tygodnie po zgłoszeniu uzasadnionych podejrzeń o popełnienie przestępstwa. Prokuratura skierowała do mediów oświadczenie, które stwierdzało, iż „w toku prowadzonego postępowania kontrolnego nie potwierdzono, aby dyrektor placówki oraz osoba odpowiadająca za dział anestezjologii i intensywnej terapii działały wbrew prawu”. Według prokuratury, mąż marszałek Sejmu – Elżbiety Witek, nie był traktowany w sposób preferencyjny.