Budowa nowoczesnego oddziału chorób zakaźnych/infekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

W ramach projektu o tytule „Skoordynowana opieka post covidowa w zakresie chorób zakaźnych/ infekcyjnych udzielana w ramach AOS i szpitalnictwa w regionie”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zakończono inwestycję. Dofinansowanie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt był częścią Osi Priorytetowej 12, która nosi nazwę „REACT-EU/(EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”.

Inwestycja polegała na budowie nowego oddziału chorób zakaźnych/infekcyjnych, który jest jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju oddziałów w Polsce. Oddział spełnia wszystkie wymagane kryteria dla jednostek medycznych tego typu.

Lokalizacją dla tej nowej struktury szpitalnej stało się tereny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy standardu opieki medycznej nad pacjentami zarówno z regionu, jak i całego kraju.