Prezydent Legnicy przedstawia ambitny budżet na przyszły rok

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, miasto Legnica będzie mogło pochwalić się drugim najwyższym budżetem w swojej historii. O szczegółach projektu budżetu na nadchodzący rok poinformował prezydent Tadeusz Krzakowski, twierdząc, że jest to propozycja bogata i rozwijająca miejsce.

Dochody legnickiego samorządu na przyszły rok szacowane są na 790 milionów złotych, co jest imponującym wynikiem. Jednak wydatki miasta będą nieco wyższe – o 30 milionów złotych. Rozwiązanie takiej sytuacji ma zapewnić pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co spowoduje zwiększenie długu miasta do kwoty 255 mln zł.

Prezydent Krzakowski nie kryje dumy z proponowanego budżetu, nazywając go ambitnym i racjonalnym planem, który wymaga jednak dużego poczucia odpowiedzialności podczas realizacji.

Na inwestycje przyszłego roku przeznaczono znaczącą sumę – aż 129 milionów złotych. Większość tej kwoty ma zostać spożytkowana na poprawę infrastruktury drogowej miasta. Wbrew oczekiwaniom, mieszkańcy Legnicy nie wykazują entuzjazmu wobec tych planów. Według nich, pomimo że stan dróg jest jednym z najpilniejszych problemów miasta, nie są oni przekonani co do skuteczności kolejnych inwestycji.