Zakończona modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy

Jest już za nami następna faza prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Legnicy, którą przeprowadziło Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Inwestycja, na którą przeznaczono niemal 20 mln zł, objęła renowację części biologicznej oczyszczalni. W realizacji tego zadania wsparcie finansowe zapewnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielając spółce pożyczki. Kluczowym celem projektu była poprawa jakości oczyszczanych ścieków do standardów narzucanych przez polskie prawo i regulacje Unii Europejskiej oraz zapewnienie niezawodnego i stabilnego funkcjonowania oczyszczalni.

Przebieg inwestycji obejmował wieloraki zakres prac. Dokonano modernizacji istniejących obiektów i systemów, w tym między innymi komory rozdziału do osadników wtórnych oraz komory osadowej. Przeprowadzono rozbudowę aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a także sieci wewnętrznej. Jednak największą część prac stanowiło tworzenie nowych obiektów i instalacji. Szczególnie znaczące było wybudowanie trzeciego, największego spośród wszystkich, osadnika wtórnego o pojemności 10 tys. m3.