Wreszcie wybrano wariant rozbudowy odcinka autostrady A4 – proces trwa już od lat

Rozbudowa pewnego segmentu autostrady A4 to projekt, który od kilku lat jest w toku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmaga się z ciągłymi problemami dotyczącymi przebiegu nowej trasy. Ta kwestia nie tylko dzieli mieszkańców, ale również budzi kontrowersje wśród polityków. Mimo to, wszystko wskazuje na to, że ostateczny wybór padł na jeden konkretny wariant.

Odcinek autostrady A4 w pobliżu Wrocławia do tej pory jest jednym z najbardziej zatłoczonych szlaków drogowych w Polsce. Dlatego już od dawna podejmowane są działania mające na celu przebudowę tej trasy. Były nawet kroki takie jak podpisanie umowy na analizę techniczno-ekonomiczno-logistyczną w 2019 roku.

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, planowane są duże zmiany dla dwujezdniowego odcinka z dwoma pasami ruchu na każdej stronie, między węzłami Wrocław Wschód – Legnica Południe. Przewiduje się przekształcenie go w trasę z jezdniami trzypasmowymi (plus dodatkowy pas awaryjny). Decyzję o zatwierdzeniu takiej koncepcji dla odcinka Legnica Południe – Krzyżowa podjęto podczas posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, które miało miejsce 30 czerwca. Niemniej jednak, nadal napotyka się na problemy dotyczące trasy w okolicach Wrocławia.