Przełomowa zmiana w Legnickiej energetyce: z węgla na gaz

Wśród ulic Legnicy, na Niklowej, trwa realizacja ambitnego projektu budowy nowoczesnej ciepłowni miejskiej wykorzystującej gazowe źródło energii. Za tym pomysłem stoi Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (WPEC S.A.) z Legnicy, które zamierza skierować swoją działalność ku bardziej ekologicznym rozwiązaniom, zamiast dotychczasowego węglowego paliwa.

Istniejąca ciepłownia miejska, choć niezbędna dla mieszkańców, jest znaczącym obciążeniem dla środowiska. Roczne zużycie węgla szacowane jest na około 40 tysięcy ton, co ma istotny wpływ na jakość powietrza w Legnicy.

Według planów WPEC w Legnicy, nowa inwestycja ma zostać ukończona i oddana do użytku publicznego w pierwszym półroczu 2024 roku. Szczególnie ważne jest to, że cały proces transformacji zostanie przeprowadzony bez zakłóceń dla mieszkańców – dostawy ciepła mają być realizowane bez przerw.

Kiedy stara ciepłownia zostanie zlikwidowana, jej dotychczasowi pracownicy nie stracą pracy – zostaną zatrudnieni w nowo budowanym obiekcie. Natomiast teren po starym zakładzie, po zdemontowaniu budynków i komina, zostanie wystawiony na sprzedaż.