Kompleksowa modernizacja bazy Akademii Piłkarskiej Miedzi w Legnicy z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Akademia Piłkarska Miedzi, położona przy skrzyżowaniu ulic Sportowców i Świerkowej w Legnicy, podjęła kroki w celu pozyskania dodatkowych funduszy na gruntowną modernizację swojej bazy. Drugi etap tej inwestycji, który ma nastąpić po ukończeniu budowy boisk w pierwszej połowie 2025 roku, przewiduje zakup i montaż hali pneumatycznej (zwanej potocznie „balonem”) nad jednym z nich. Ministerstwo Sportu i Turystyki chce wesprzeć ten projekt finansowo. Warto jednak przypomnieć, że już na wiosnę 2023 roku Ministerstwo zapowiedziało dofinansowanie projektu modernizacji obiektu treningowego i meczowego Akademii Piłkarskiej Miedzi kwotą blisko 4 milionów złotych.

We wniosku, który Miedź złożyła w marcu 2023 roku o wsparcie finansowe dla swojego projektu „Przebudowa bazy treningowej Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica”, Ministerstwo Sportu i Turystyki wyraziło pozytywną opinię. Dlatego też inwestycja ta będzie mogła skorzystać z funduszy w ramach „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 7 milionów złotych, z czego Ministerstwo dofinansuje kwotę 3 983 700,00 zł. Część tej sumy trafi do klubu w 2024 roku, a część w 2025 roku. Klub pokryje resztę kosztów z własnych środków. Aktualnie trwają procedury prawne związane z umową dotacyjną i rozpoczęcie inwestycji jest planowane jeszcze na ten rok. W ramach modernizacji powstanie nowy budynek szatniowo-sanitarny, boiska treningowe z oświetleniem, boisko meczowe oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca. Zakończenie całego przedsięwzięcia przewidziane jest na pierwszą połowę 2025 roku.