Podsumowanie LIV sesji Rady Powiatu Legnickiego

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się spotkanie członków Rady Powiatu Legnickiego, które stanowiło pięćdziesiątą czwartą sesję tej instytucji. Inauguracją sesji zajął się Aleksander Kostuń, Przewodniczący Rady. W obradach uczestniczyło łącznie 13 radnych, a dostęp do nich zapewniony był również cyfrowo za pośrednictwem platformy eSesja.

Sesję rozpoczęto od formalnej akceptacji protokołów zawierających przebieg dwóch poprzednich, czyli pięćdziesiątej drugiej oraz pięćdziesiątej trzeciej sesji Rady Powiatu Legnickiego. Następnie, radni wysłuchali prezentacji Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczącego działań realizowanych na obszarze powiatu legnickiego w ciągu roku 2022. Za przedstawienie sprawozdania odpowiadała Aleksandra Skorupska-Drużka, pełniąca funkcję Kierownika NW Legnica.

Kolejnym punktem porządku obrad była prezentacja Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od pierwszego dnia czerwca do ostatniego dnia sierpnia 2023 roku. Za prezentację tego dokumentu odpowiadał Starosta Legnicki, Adam Babuśka.

Sesję zakończono przedstawieniem Sprawozdania z realizacji planu kontroli za pierwsze półrocze 2023 roku. Tę część obrad poprowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego, Beata Castaneda – Trujillo.