Budżet miasta na Nowy Rok

Sprawdzamy plany na Nowy Rok. Wiemy co miasto uwzględnia w przyszłorocznych inwestycjach!

Znamy wydatki przewidziane na Nowy Rok! Wiadomo już, że największe wydatki zostaną przeznaczone na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Łącznie stanowi to 33,83% wszystkich wydatków przewidzianych na 2023 rok. Kolejne w kolejce będą transport i łączność stanowiące 19% wydatków. Na pomoc społeczną i rodzinę miasto przeznaczy około 15,28% budżetu wydatków. Na gospodarkę i ochronę środowiska zostanie przeznaczonych około 7,91 % wszystkich wydatków.

Łącznie na inwestycje przewidziano 150 milionów złotych. Wśród inwestycji przewiduje się: budowę zbiorczej drogi Południowej w Legnicy, przebudowę DK 94 w Legnicy przy ulicy Pocztowej i ulicy Piastowskiej. Uwzględniono również zagospodarowanie i rewitalizację Placu Słowiańskiego, przebudowę basenu krytego „Bąbelek” przy ulicy Mazowieckiej, przebudowę ulicy Sikorskiego, przebudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy.