Szukają rodziny zastępczej dla bliźniąt noworodków

W Legnicy brakuje rodzin zastępczych. Kto zechce wziąć pod opiekę małe noworodki?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy pilnie szuka rodziny zastępczej dla bliźniąt noworodków. Okazuje się, że w mieście brakuje tego typu rodzin. Jak informuje Zespół ds. Pieczy Zastępczej MOPS, 266 dzieci z Legnicy jest w rodzinach zastępczych, z tego 53 przebywa poza miastem. 

Wiele dzieci nadal czeka na przyszłych opiekunów. Wśród nich znalazło się dwoje bliźniąt, które dopiero przyszły na świat. Należy zaznaczyć, że pod sformułowaniem “rodziny zastępczej” może kryć się tylko jedna osoba. Nie ma wymogu, aby dziecko adoptowała para. Warunkiem jest jednak, aby osoba adoptująca była pełnoletnia i dawała rękojmię sprawowania pieczy zastępczej. 

Dodatkowo musi być to osoba, która nigdy nie została pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani nie miała ograniczonej władzy rodzicielskiej. Nie może być również karana. MOPS dokładnie weryfikuje kandydatów na rodziców, szczególnie pod kątem przestępstw seksualnych.  Sprawdzamy kandydatów w rejestrze osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Rodzic zastępczy musi również zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka.

Myślisz, że się nie nadajesz? Będą szkolenia

MOPS zapewnia szkolenia wszystkim osobom, które decydują się opiekę zastępczą. Takie szkolenie trwa około 3 miesiące. Jest to 12 spotkań po 4 godziny. Bazą programu są własne doświadczenia w wychowaniu, rozwoju i rozumieniu potrzeb człowieka. To bardzo ważny czas, ponieważ kandydaci mogą podjąć ostateczną decyzję. Okazuje się, że nie zawsze oczekiwania takich osób są zgodne z rzeczywistością.