10 grudnia został mianowany nowy Komendant Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Po czterech latach służby, dotychczasowy Komendant Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, inspektor Leszek Zagórski, został przeniesiony do Jeleniej Góry. Będzie tam zarządzał pracą tamtejszej Policji. Dzięki jego pracy, znacznie poprawił się stopień bezpieczeństwa nie tylko w samej Legnicy, ale także w powiecie legnickim.

10 grudnia na stanowisko Komendanta Miejskiego powołano podinspektora Zbigniewa Kopiję. Do tej pory pełnił on funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy.

Podinspektor Zbigniew Kopij rozpoczął pracę w Policji w 1991 roku. Na początku służbę pełnił w Komisariacie Policji w Prochowicach. Tam pracował jako dzielnicowy, a następnie jako policjant pionu kryminalnego.

W 2005 roku przeszedł do Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii, gdzie dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu, a także jednoczesnym podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych, wkrótce zostało mu powierzone kierowanie tym wydziałem. Przez dziesięć lat był jego kierownikiem. W czasie jego zarządzania kilkakrotnie policjantom udało się osiągnąć najlepsze wyniki nie tylko w skali województwa, ale także i kraju.

Podinspektor Zbigniew Kopij za swoją służbę otrzymał między innymi takie odznaczenia jak brązową odznakę Zasłużony Policjant, a także srebrny medal za Długoletnią Służbę.

Dzięki wysiłkowi włożonemu w rozwój Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii, objął stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy. 10 grudnia tego roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski powierzył mu stanowisko Komendanta Miejskiego.

Komenda Miejska Policji w Legnicy podziękowała za dotychczasową pracę inspektora Leszka Zagórskiego, życząc mu dalszych sukcesów zawodowych. Nowy Komendant, podinspektor Zbigniew Kopij, także otrzymał życzenia, dobrego zarządzania na nowym stanowisku.