Prezydent Legnicy w rozmowie z kierownikiem delegatury WUOZ o możliwościach współpracy w ochronie zabytków

Miasto Legnica, pod przewodnictwem swojego prezydenta, Macieja Kupaja, stało się miejscem ważnego spotkania łączącego dziedziny ochrony zabytków i realizacji inwestycji. Tymczasem na drugim biegunie rozmów pozostawała Małgorzata Lisewska, kierująca delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Spotkanie odbyło się w czwartek, na terenie Urzędu Miasta w Legnicy, a inicjatorem tej rozmowy był sam prezydent Kupaj. Celem spotkania było przede wszystkim omówienie przyszłych możliwości skutecznej współpracy między urzędami, szczególnie w kontekście ochrony zabytków na terenach, które podlegają nadzorowi konserwatorskiemu.

Podczas rozmów prezydent Kupaj wyraził swoje uznanie dla pracy konserwatora zabytków i podkreślił znaczenie dobrej współpracy z tym stanowiskiem. Jego zdaniem, jest to kluczowy element dla sprawnej i efektywnej realizacji procesów inwestycyjnych.

Warto dodać, że to nie była pierwsza taka rozmowa, jaką prezydent miasta przeprowadził w początkowym okresie swojej kadencji. Jest to kolejne ważne spotkanie, które miało miejsce w pierwszych dniach jego urzędowania.