Jarosław Rabczenko, doświadczony radny Legnicy, wystartuje w wyborach do sejmiku dolnośląskiego

Działacz społeczny i radny miejski w Legnicy od niemal dekady, Jarosław Rabczenko, podał do wiadomości publicznej, że uzyskał pierwszeństwo na liście wyborczej Platformy Obywatelskiej Regionu Dolnośląskiego w nadchodzących wyborach do sejmiku województwa dolnośląskiego.

Rabczenko, legnicki kandydat, uważa to za przeogromną możliwość, by miasto Legnica oraz cały nasz subregion miały swojego reprezentanta w urzędzie Marszałkowskim. Jego dziesięcioletnia praca na rzecz samorządu legnickiego, gdzie pełnił wiele istotnych ról, takich jak przewodniczący rady miejskiej, szef komisji czy lider Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, zdobyła uznanie i docenienie ze strony Rady Regionu Dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej. Dzięki temu Rabczenko ma możliwość startu z najwyższej pozycji w wyborach do sejmiku dolnośląskiego.

Warto jednak dodać, że Jarosław Rabczenko to nie tylko radny, ale i doświadczony menadżer, ekspert od funduszy europejskich. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera zawodowo różnego rodzaju instytucje – od gmin, przez powiaty, po firmy – pomagając im w zdobyciu środków finansowych na rozwój.