Zimowe trudy: Jak pomóc najbardziej narażonym na niskie temperatury?

Z przybyciem chłodów, wielu ludzi – bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku – jest w sytuacji potencjalnego ryzyka utraty zdrowia, a nawet życia, związanej z hipotermią. Problem ten dotyczy również osób pod wpływem alkoholu. Wzywamy wszystkich do empatii i gotowości pomocy tym, którzy mogą być zagrożeni zimnem. Od naszej wrażliwości może zależeć ich los. W razie obaw o czyjeś bezpieczeństwo prosimy o natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb pod numerem alarmowym 112 lub telefoniczny kontakt ze Strażą Miejską w Legnicy pod numerem 986.

W celu efektywnego udzielania wsparcia, strażnicy miejscy przeprowadzają inspekcje miejsc, które mogą być wybrane przez bezdomnych jako schronienia – pustostany, altanki na działkach, piwnice, strychy czy klatki schodowe budynków mieszkalnych. Głównym celem tych działań jest pozyskanie informacji o lokalizacjach, w których przebywają osoby bez dachu nad głową oraz dostarczanie im kluczowych informacji na temat zagrożeń wynikających ze spadku temperatur.

Obecnie, w Schronisku dla Bezdomnych położonym przy ulicy Przemysłowej w Legnicy, miejsce na noc znalazło 120 osób. Ponadto, każdy kto trafia do tego ośrodka ma zapewniony ciepły posiłek, odzież oraz dostęp do usług fryzjerskich.